Om oss

Robert Gustafsson

Att kunna mer är att sälja mer

 

När man köper en vara eller en tjänst förväntar man sig något som står i paritet med ens önskemål. Att då bli bemött av personal som genom sitt agerande till och med överträffar förväntningarna ger naturligtvis säljaren en stor fördel gentemot sina konkurrenter. Det ger inte bara utslag i form av ökad försäljning, utan resulterar också i ett ökat självförtroende och välbefinnande i hela organisationen.

 

Det är sånt här Capaz är bra på. Vi hjälper er att planera och genomföra kunskapslyft och att öka servicegraden. Vi följer upp och vi stöttar både personal och chefer.

Ni kommer att märka stor skillnad. Inte minst på nedersta raden.

Capaz Group Sweden · Box 46 · SE-563 21 Gränna · Sweden

Tel +46 706 71 33 66 · info@capazgroup.se · www.capazgroup.se